Održavanje higijene poslovnog prostora

D.O.O. VILEDIS nudi usluge dnevnog i povremenog održavanja higijene u Vašim poslovnim prostorijama.

Usluge dnevnog-povremenog održavanja higijene obuhvataju sledeće:

  • Čišćenje prašine sa svih dostupnih mesta
  • Pražnjenje kanti i pepeljara
  • Postavljanje kesa u kante za otpatke
  • Brisanje računara, monitora, štampača, telefona, faks aparata i sl.
  • Čišćenje, pranje i dezinfekcija sanitarnih prostorija
  • Pranje staklenih površina
  • Usisavanje tepiha i itisona
  • Brisanje tvrdih podova krpom
  • Brisanje vrata, kvaka, šaltera za osvetljenje
  • Čišćenje i pranje kuhinje i pranje sitnog inventara koji se koristi – čaše, šolje i sl.

Usluge čišćenja u Vašim poslovnim prostorijama obavljamo po dogovoru i Vašoj potrebi – po završetku ili u toku Vašeg radnog vremena, na način koji Vas neće remetiti u obavljanju posla.