PROFESIONALNI PREDSEDNIK SKUPŠTINE STANARA

Ukoliko ste prezaposleni, nemate vremena i mogućnosti da se bavite problemima zgrade u kojoj živite mi ćemo to uraditi za Vas uz Vašu saglasnost, profesionalno i odgovorno.

Predsednik Skupštine zgrade:

 • Rukovodi radom Skupštine zgrade
 • Izvršava odluke Skupštine zgrade
 • Predlaže godišnji program održavanja zgrade
 • Stara se o realizaciji programa održavanja i o tome podnosi izveštaj
 • Predstavlja i zastupa stambenu zgradu pred trećim licima
 • Zaključuje Ugovore u ime zgrade
 • Izmiruje obaveze plaćanja u ime i za račun zgrade
 • Prima uplate u korist zgrade
 • Podnosi tužbe u ime zgrade
 • I vrši druge poslove za koje ga ovlasti Skupština zgrade

Profesionlani Predsednik skupštine stanara se obavezuje da će:

 • svaka 3 meseca sazivati skupštinu stanara, a po potrebi i češće
 • podnositi izveštaje o svom radu
 • saslušati primedbe i predloge stanara i truditi se da ih u što kraćem roku realizuje
 • obilaziti zgradu tri puta nedeljno, a po potrebi i češće

Usluge D.O.O. ,,VILEDIS” – PROFESIONALNOG PREDSEDNIKA naplaćuju se preko priznanice objedinjene naplate JKP,, INFORMATIKA” pod stavkom 17- prihod skupštine stanara.

Za skupštine stanara koje nisu registrovane D.O.O. ,,VILEDIS” nudi kompletnu registraciju – izrada pečata / pib / otvaranje žiro računa / potpisivanje Ugovora sa JKP-INFORMATIKOM – GRATIS.

Zakažite Vašu Skupštinu stanara i pozovite NAS da zajedno rešavamo Vaše probleme!!!